SONY VTC6 3000 MAH

10.00

LG 18650 HG2L 3000mAh

  • Capacity (Mfg Nominal): 3000 mAh